Friday, 20 April 2018
ADD ADD ADD ADD

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் அமைச்சுப் பதவிகளில் இருந்து இராஜினா செய்துள்ள 6 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் தன்பக்கமாக ஏற்றுக் கொள்வதற்கு தயாராக இருப்பதாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச…