Friday, 20 April 2018
ADD ADD ADD ADD
பிராந்திய செய்திகள் மேல் மாகாணம்

51 கிலோகிராம் கேரளா கஞ்சாவுடன் இருவர் கைது ..!

கேரளா கஞ்சாவுடன் இரண்டு சந்தேகநபர்கள் பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இன்று (11) கடுவல பாலத்துக்கு அருகில் வைத்து, குறித்த சந்தேகநபர்கள் இருவரும், 51 கிலோகிராம் பெறுமதியான கேரளா கஞ்சாவை வைத்திருந்தமைக்காக ​பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் குறித்த சந்தேகநபர்கள் இருவரும் கொழும்பு – மாளிகாவத்தை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் எனப் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

கேரளா கஞ்சாவுடன் இரண்டு சந்தேகநபர்கள் பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இன்று (11) கடுவல பாலத்துக்கு அருகில் வைத்து, குறித்த சந்தேகநபர்கள் இருவரும், 51 கிலோகிராம் பெறுமதியான கேரளா கஞ்சாவை வைத்திருந்தமைக்காக ​பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் குறித்த சந்தேகநபர்கள் இருவரும் கொழும்பு – மாளிகாவத்தை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் எனப் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

(Visited 156406 times, 1025visits today)